Opatření v souvislosti s výskytem onemocnění

COVID-19

Vzhledem k tomu, že stále nedošlo k úplnému útlumu a vymizení pandemie onemocnění COVID-19, je nutné neustále sledovat aktuální informace, které se mění dle epidemiologické situace jak celorepublikově, tak místně. O zpřístupněných opatřeních budou vždy zákonní zástupci předem informování.

 • Před vstupem do třídy si každé dítě za pomoci rodiče umyje ruce vodou a mýdlem.
 • Rodiče musí mít po celou dobu pobytu ve školce roušku a návleky.
 • V šatně se bude moct pohybovat max. 5 dětí s rodiči z důvodu co největšího omezení kontaktu. Ostatní musí počkat před vchodem, než se prostor šatny uvolní.
 • Děti a učitelky roušky mít nemusí.
 • Každý den provádíme intenzivnější úklid včetně častější dezinfekce klik, vypínačů a madel.
 • Třídy větráme každou hodinu a děti budou trávit více času venku na hřišti.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • První den přítomnosti po nemoci si nachystejte čestné prohlášení o bezinfekčnosti (dítě nejeví známky infekčního onemocnění).
 • V případě známek nemoci u dítěte v průběhu dne, budeme dítě ihned izolovat a Vám budeme volat, abyste si dítě co nejdříve vyzvedli.

Co dělat, aby dítě, které chodí do školky, bylo co nejméně nemocné?

 1. Pokud dítě onemocní, nechat ho doma až do úplného uzdravení.
 2. Pokud bere dítě ATB, lékaři doporučují po ukončené léčbě nevodit dítě ihned do školky, ale nechat ho 5-7 dní doma, aby se imunita stihla znovu nastartovat.
 3. Nahlásit školce veškerá infekční a parazitární onemocnění, pokud jimi vaše dítě onemocní, aby se zamezilo možnému přenosu v kolektivu. Není to žádná ostuda, naopak – jednáte zodpovědně. Školka nezveřejňuje konkrétní jméno.
 4. Pokud je dítě nemocné, navštívit pediatra. Pediatr je zde od toho, aby Vaše dítě vyléčil, navíc jen on může napsat „paragraf-ošetřovné“, abyste mohli být s dítětem doma.
 5. Dítě otužovat, připravovat kvalitní stravu bohatou na vitamínu, dostatek pohybu.
 6. Po očkování min. 3 dny odpočinek, aby se tělo s náporem očkovací látky vyrovnalo.

Kdy nemůže být dítě přijato do školko nebo bude po zjištění příznaků posíláno do domácího léčení?

Rýma a kašel

Rýmě a kašli říkáme obvykle „nachlazení“. Ačkoliv je nemoc z „nachlazení“ považována za banální onemocnění, jde o akutní nakažlivé onemocnění, které se může nepříjemně zkomplikovat, pokud není důsledně léčeno. Děti v předškolním věku prodělají 3 – 10 nachlazení ročně.

 • Rýma – bílá/průhledná je způsobena viry. Velmi rychle se šíří kapénkami a přes kontaminované ruce a předměty.
 • Rýma zabarvená (zelená, žlutá, hnědá) – je již způsobena bakteriemi a přenáší se stejným způsobem jako bílá rýma. U zabarvené rýmy důrazně doporučujeme navštívit lékaře!
 • Kašel – Pokud dítě kašle v klidové činnosti, bude posláno do domácího léčení. Pokud dítě kašle pouze po námahové činnosti po ukončené léčbě akutního onemocnění, do školky může být přijato.
 • Alergická rýma a kašel – je nutné doložit lékařské potvrzení od odborného lékaře, že dítě má alergii a v jakou roční dobu. Bez tohoto potvrzení bude dítě bráno jako potenciálně infekční a bude ze školky posláno do domácího léčení!

Teplota

Zvýšená tělesná teplota je od 37 stupňů vyšší. Do školky nelze přivést dítě, které mělo zvýšenou tělesnou teplotu den před nástupem do školky. Doba, po kterou se doporučuje, aby bylo dítě doma po poklesu teploty bez jiných příznaků jsou 3 dny.

Onemocnění s vyrážkou

Plané neštovice, 5.-6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa. Po těchto prodělaných infekčních onemocněních musí dítě uschopnit lékař, aby mohlo jít opět do školky.

Průjem nebo zvracení

Pokud dítě zvrací nebo má průjem a potíže již vymizely, nelze je poslat hned do školky kvůli dietnímu režimu, který po prodělaném průjmu a zvracení musí dodržovat. Min. doba, po kterou dítě nemůže být z hlediska hygienicko-epidemilogického přijato do školky, jsou 3 dny po prodělaném průjmu nebo zvracení.

ATB

Po doužívání antibiotik je doporučeno, aby dítě 5-7 dní mělo klidový režim. Tento režim není školka schopna realizovat! PO dobrání antibiotik vystavujeme dítě riziku, že opět v krátké době onemocní, protože má „narušenou“ imunitu.

Roupy, vši

 • Roupy – nutná návštěva lékaře
 • Vši – může do školky až po důkladném odstranění tedy vyčesání všech vší a jejich vajíček po celé délce vlasů

Impetigo

Nažloutlé puchýřky, které se mohou vyset kdekoliv na těle. Nutná návštěva lékaře, který naordinuje léčbu. Sami se tohoto onemocnění nezbavíte.

Infekční zánět spojivek

Obvyklá době léčby je 5-7 dní dle ordinace lékaře. Nutné zůstat doma až do úplného doléčení.

Molusky, virové bradavičky

Může být přijato v případě, že jsou na místech, kde bezprostředně nedochází ke kontaktu s vlhkým prostředím.

Jaká nejčastější infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte nebo ve své rodině musíte hlásit ve školce?

Plané neštovice, spála, 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, impetigo, infekční zánět spojivek, průjmovitá onemocnění (salmonela, zvracení, rotaviry), mononukleózu, hepatitidu (žloutenku), parazitární onemocnění (vši, roupy, svrab).