Průběh dne dítěte v DS

 • Rodič/zákonný zástupce (v návlecích, dle platné legislativy i s ochrannými pomůckami) vstupuje do šatny s dítětem, po dobu svlékání si svršku a zouvání bot a nazouvání vnitřní obuvi je s dítětem v šatně. Poté jde s dítětem do koupelny dětí, kde si dítě umyje ruce mýdlem a teplou vodou, utře do vlastního nebo jednorázového ručníčku. Následně se rozloučí a předá dítě pečující osobě. V případě potřeby rodič sdělí potřebné informace o stavu dítěte, zda půjde po obědě, momentální rozpoložení, děje-li se nějaká změna v rodině a podobně. Vstup do budovy je možný až v čase otevření, tedy nejdříve 6,30 hod.
 • V šatně dítě procvičuje samostatnost při oblékání, skládání a ukládání oblečení a při přezouvání.
 • Velká pozornost je věnována sebeobsluze dítěte na toaletě a při stolování.
 • Největší část programu je věnována praktickým činnostem, které podporují vývoj jemné i hrubé motoriky, a to za použití různých didaktických pomůcek. Soustředíme se na logopedickou prevenci tříbení smyslů, pozorování světa kolem nás.
 • Program je vždy přizpůsobený věku dětí a jejich momentálním rozpoložení dle Výchovně-vzdělávacího plánu, který najdete na webu i na nástěnce.
 • Dítě si osvojuje jednotlivé dovednosti při samostatné práci, s nabytou dovedností se učí spolupracovat. Pečuje o prostředí, učí se respektovat a projevovat sebe, poznávat, přijímat různorodé projevy svých vrstevníků ve věkově smíšeném dětském kolektivu chlapců a děvčat.
 • Po víceméně samostatném oblékání pod vedením pečujících osob odcházejí děti ven, kde mají prostor pro pohybové aktivity a zkoumání okolí. Chodíme ven téměř za každého počasí.
 • Po oběde či konci programu rodič přebírá dítě u vstupních dveří. Prosíme o dochvilnost.
 • Prostory DS opouští rodič s dítětem společně. Po chodbě se pohybují s opatrností, tiše. Kočárky, kola či koloběžky používejte až mimo budovu.
 • Odchod dítěte je nejpozději v 17,00 hod. Je potřeba počítat s časem na převlečení, proto pro dítě choďte s menším předstihem.
 • Případné schůzky s pečujícími osobami i vedením jsou možné, dokonce vítané. Stačí se domluvit na termínu.