GDPR

Dětská skupina Kohoutek provozovaná spolkem KOUHOUTEK-MH z.s., okres Mladá Boleslav, V Lípách 157, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 02869951 (provozovna: Ivana Olbrachta 897, 295 01 Mnichovo Hradiště) zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ve složce 59345 L, Tel: 724192819 dále jen „SPRÁVCE“

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) začne v celé EU platit jednotně od 25.5.2018. V Česku nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 1. CO JE TO OSOBNÍ ÚDAJ?

Veškerá informace, na základě kterých lze člověka jako subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat. 

Typicky může jít např. o jméno a příjmení, datum narození, bydliště, ale může se jednat také o fotografii, nahrávku z kamerového systému, IP adresu apod.

 1. KDY LZE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT? 

Pouze v případech stanovených právním předpisem.

Zejména za účelem plnění právní povinnosti správce, plnění ze smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

Pokud se nejedná o plnění povinností stanovených zákonem, tak v případě, kdy subjekt údajů projevil se zpracováním souhlas.

Souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Pokud souhlas udělen nebyl, pak nelze zpracovávat.

 1. PRÁVA VLASTNÍKŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

BÝT INFORMOVÁN:

 • za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány
 • kde jsou osobní údaje uloženy a jak jsou zabezpečeny
 • kdo k nim má přístup

MÍT MOŽNOST:

 • přistupovat k osobním údajům a aktualizovat je
 • požádat o výmaz osobních údajů nebo o omezení zpracování
 • požádat o převod osobních údajů k jinému subjektu
 • odvolat souhlas
 1. PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCE

BÝT INFORMOVÁN:

 • o zabezpečení osobních údajů a přístupu k nim od zpracovatele

INFORMOVAT:

 • vlastníka osobních údajů o zacházení s osobními údaji
 • všechny osoby, které s osobními údaji pracují, o pravidlech zpracování
 1. PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ DAT
 • omezení doby zpracování (pouze po nezbytnou dobu pro daný účel)
 • integrita a důvěrnost (zajištění bezpečnosti dat, ochrana před neoprávněným a nezákonným zpracováním)
 • odpovědnost a povinnost prokazování
 1. INFORMOVANÉ SOUHLASY SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 • souhlas je právní základ pro zpracování osobních údajů
 • platný souhlas musí být dán prohlášením nebo jasným souhlasným vyjádřením
 • souhlas musí být vždy specifický, tudíž všeobecný souhlas, který neurčuje přesný účel zpracování, je neplatný