NAŠE PROJEKTY

Dětská skupina

Cílem projektu (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016631) je nabídnout rodičům kvalitní péči o jejich děti již od jednoho roku a tím jim usnadnit návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené. Projekt reaguje na nedostatek míst v místních mateřských školách.

Více ZDE.

Mikrojesle

V rámci projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010983 bylo nově vytvořeno zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 3 let včetně /do dne 4. narozenin/ s max. kapacitou 4 děti, tedy tzv. mikrojesle. Toto zařízení doplní již existující dětskou skupinu a opět naplňují cíl skloubení rodinného a pracovního života rodin s malými dětmi.

Více ZDE.

Příměstské tábory

Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015761 je zaměřen na cílovou skupinu pracující rodiče dětí mladšího a staršího školního věku. Cílem projektu je prostřednictvím zajištění péče o děti v příměstských táborech v době školních prázdnin přispět ke zdárnému sladění pracovního a rodinného života obou pracujících rodičů, a tím předcházet sociálnímu vyloučení osob a podpořit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Tábory budou probíhat na třech místech o prázdninách v letech 2020 – 2022.

Projekt nemá samostatnou webovou stránku.

banner primestske tabory