Zápis pro školní rok 2022/2023

Doporučujeme

Z důvodu koronavirové pandemie bude zápis pro následující rok v Kohoutku probíhat jen elektronicky. Přihlášku stáhnete ve formátu word zde.

Přihlášku vyplňte (není nutný podpis) a do 8.4.2022 odešlete na mail info@kohoutek-mh.cz nebo si domluvte osobní schůzku a přihlášku přineste. Zda bylo vaše dítě přijato se pak dozvíte do 9.4.2022. Celý příspěvek

Projekt DS KOHOUTEK

Doporučujeme

Dětská skupina vznikla transformací hlídacího koutku díky podpoře ESF. Cílem projektu (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016631) je rozšíření služeb péče o dítě v Mnichově Hradišti a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů, kteří po ukončení rodičovské dovolené nastupují zpět na trh práce.

Díky projektu rozšiřujeme služby již pro děti od jednoho roku, i naše aktivity.

  • Realizace projektu 1.9.2020-28.2.2022
  • Kapacita zařízení 20 dětí

Logo OPZ barevné