Zápis pro školní rok 2021/2022 bude probíhat pouze elektronicky

Doporučujeme

Z důvodu koronavirové pandemie bude zápis pro následující rok v Kohoutku probíhat jen elektronicky. Přihlášku stáhnete ve formátu pdf zde.

Přihlášku vytiskněte, vyplňte, naskenujte a do 30.4. odešlete na mail info@kohoutek-mh.cz

Zda bylo vaše dítě přijato se pak dozvíte do 10.5.2020

Předpokládáme, že přijímat budeme i děti, které v průběhu roku 2021 dovrší věku 2 let. Školkovné pro následující školní rok bylo stanoveno na 2.500 Kč/měsíc.

Bližší info: Mgr.Bc. Jana Šťastná, ředitelka dětské skupiny, tel: 724 19 28 19 Celý příspěvek

Projekt DS KOHOUTEK

Doporučujeme

Dětská skupina vznikla transformací hlídacího koutku díky podpoře ESF. Cílem projektu (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016631) je rozšíření služeb péče o dítě v Mnichově Hradišti a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů, kteří po ukončení rodičovské dovolené nastupují zpět na trh práce.

Díky projektu rozšiřujeme služby již pro děti od jednoho roku, i naše aktivity.

  • Realizace projektu 1.9.2020-28.2.2022
  • Kapacita zařízení 20 dětí

Logo OPZ barevné

Trénujeme jemnou motoriku

Vznikají tím ale krásné výrobky, které si rodiče jistě následně schovají. Když moje mamka ještě nyní vytáhne nějaké moje školkové výtvory, je to doslova dechberoucí.

Keramická dílna v Kohoutku

Když nejde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře. I my jsme tentokrát nešli do keramické dílny, ale všechny propriety přinesli přímo do Kohoutku. Keramická dílnička proběhla díky lokálním výrobcům keramiky, které můžete znát jako Keramysh. Děti si vyrobily komponenty pro přírodní dekorační závěs. Moc je to bavilo a společně už se můžeme těšit na vypálené výrobky a kompletaci do přírodního dekorativního závěsu.