Projekt DS KOHOUTEK

Doporučujeme

Dětská skupina vznikla transformací hlídacího koutku díky podpoře ESF. Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v Mnichově Hradišti a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů, kteří po ukončení rodičovské dovolené nastupují zpět na trh práce.

Díky projektu realizujeme nový interiér, který nebyl vyhovující pro provoz dětské skupiny, ale také certifikované venkovní hřiště z akátu. Rozšiřujeme služby již pro děti od 2 let i naše aktivity.

  • Realizace projektu 1.9.2016-31.8.2018
  • Kapacita zařízení 20 dětí

Logo OPZ barevné

Formulář pro slevu na dani

Slevu na dani může uplatnit jen jeden z rodičů dítěte a to v maximální výši minimální mzdy (9.900 Kč) za každé dítě umístěné v předškolním zařízení. Výše slevy za rok 2017 bude 11.000 Kč.

Pokud jste zaměstnanci, za něž daňové přiznání vyřizuje účetní oddělení zaměstnavatele, je třeba o požadavku na uplatnění informovat příslušnou účetní. Musíte-li si daňové přiznání podávat sami, ať už jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo zaměstnanec, kteří tak musí sami činit z jiných důvodů, například kvůli ziskům z vedlejší činnosti, uplatníte si tuto slevu při podávání vlastního daňového přiznání na řádku 69a ve formuláři k dani z  příjmu fyzických osob.

Slevy mohou využít i podnikatelé, kteří uplatňují výdajový paušál. Rodič, který si sám podává daňové přiznání, dokládá potvrzení jako jednu z příloh. Zaměstnanci musí potvrzení doložit své mzdové účetní do 15. února.

Rodiče dětí, které k nám přišli v září zapíší do pole částky 6.000 Kč (počítá se pouze školkovné, bez stravného). Ti, kteří navštěvovali školku již dříve, vyplní částku nejvyšší možnou, tedy 9.900 Kč.

FORMULÁŘ STÁHNETE ZDE

Úkol č. 5

Měli jsme za úkol vymyslet tematickou básničku. Jak se vám líbí?

Pomocníček v lahvičce

Ve skříňce je lahvička a vedle ní krabička.
Domestos, to na nich psáno, pro čistotu, vůni dáno.

Né jen čisté ručičky, také záchod, dlaždičky!
To si přeje každá máma.
Bacil né, vždyť má nás ráda!

Také učitelka ve školce jedno velké přání má,
Domestos ať spolu s ní, zdraví dětí ohlídá!!

Mikulášská nadílka

Jako již tradičně nás navštívil Mikuláš s andělem a čertíky. Děti byly moc šikovné a dostaly balíčky. Za akci děkujeme dětem z 2. ZŠ.