Projekt DS KOHOUTEK

Doporučujeme

Dětská skupina vznikla transformací hlídacího koutku díky podpoře ESF. Cílem projektu (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008555) je rozšíření služeb péče o dítě v Mnichově Hradišti a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů, kteří po ukončení rodičovské dovolené nastupují zpět na trh práce.

Díky projektu rozšiřujeme služby již pro děti od jednoho roku, i naše aktivity.

  • Realizace projektu 1.9.2020-28.2.2022
  • Kapacita zařízení 20 dětí

Logo OPZ barevné

Potvrzení na slevu na dani za 2020

Za rok 2020 je možné opět získat slevu na dani ve výši minimální mzdy. Jde o slevu za školkovné, stravné se do částky nepočítá. Nárok na slevu má jeden z rodičů, který žije s vyživovaným dítětem.

Děti, které DS navštěvují, dostanou formulář automaticky.

Ostatní prosím o vytištění a vyplnění i s částkou (z faktury počítejte pouze školkovné) a nechte s dostatečným předstihem v Kohoutku ve schránce na potvrzení (elektronické potvrzení není možné).

Formulář najdete ZDE.