Podporují nás

Od března 2022 plynule přecházíme na státní financování. Příspěvek MPSV představuje dlouhodobou stabilní finanční podporu dětských skupin ze strany státu. Podílí se na financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním služby, tedy mzdových nákladů, nákladů na povinné další vzdělávání pečujících osob, nákladů na stravu a dalších provozních nákladů.

Rodič dítěte musí být zaměstnán, nebo studovat v denní formě studia, nebo být evidován jako uchazeč o zaměstnání, nebo být OSVČ, která má povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. O této skutečnosti musí poskytovatel vést doklad v evidenci dětí. Dodat vyplněné Potvrzení o postavení na trhu práce je tedy jeden z dokumentů, který podmiňuje přijetí dítěte do DS.

Obsazenost se nově neprokazuje čipování a podepisováním docházky, ale na základě údajů ze smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a rodičem dítěte. Stávající smlouvy tedy budou opatřeny dodatkem ve smlouvě, kde budou uvedeny dny a přesná doba, kdy dítě DS navštěvuje. Tabulka obsazení jednotlivých kapacitních míst už je součástí smluv nových.

Všem, sponzorům i těm, kteří přidají ruku k dílu nebo nám jen drží pěstičky, moc děkujeme!

Podporují nás:

Město Mnichovo Hradiště

ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o.

Jana Kopalová-rodinná fotografie

ITBUSINESS

logo itbusiness

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *