Zápis pro školní rok 2021/2022 bude probíhat pouze elektronicky

Z důvodu koronavirové pandemie bude zápis pro následující rok v Kohoutku probíhat jen elektronicky. Přihlášku stáhnete ve formátu pdf zde.

Přihlášku vytiskněte, vyplňte, naskenujte a do 30.4. odešlete na mail info@kohoutek-mh.cz

Zda bylo vaše dítě přijato se pak dozvíte do 10.5.2020

Předpokládáme, že přijímat budeme i děti, které v průběhu roku 2021 dovrší věku 2 let. Školkovné pro následující školní rok bylo stanoveno na 2.500 Kč/měsíc.

Bližší info: Mgr.Bc. Jana Šťastná, ředitelka dětské skupiny, tel: 724 19 28 19 Celý příspěvek

Uzavření DS Kohoutek

Vážení rodiče,

na základě celostátnímu opatření ze dne 27.2.2021, které zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole i DS, bude naše zařízení DS Kohoutek (provozovna Ivana Olbrachta 897, 295 01 Mnichovo Hradiště) uzavřené až do odvolání.

Budeme jako obvykle ve spojení přes emaily, kdy budeme zajišťovat a zasílat vzdělávání materiály pro děti.

Děkujeme za pochopení.

V Mnichově Hradišti, dne 27.2. 2021

Mgr. Bc. Jana Šťastná, ředitelka DS

Statutární zástupce

Máme za sebou „další“ první den

V pondělí se naše předškolní zařízení opět otevřelo pro dětičky. Myslím, že shledání bylo opravdu radostné a děti si po pauze brzy zvykly. V jednom z informačních mailů jsme dětičky poprosili, aby namalovaly kohoutka a vzaly s sebou první den do školičky. Níže ve fotogalerii máte ty překrásné výtvory! Děkujeme!

Rodičům velmi děkuji za kooperaci při dodržování hygienických pravidel. Ti, co nepřinesli vlastní ručníčky mohou přinést jednorázové tahací kapesníčky, jednorázové ručníky papírové nebo kuchyňské utěrky v roli. Společně vše zvládneme.

Zápis pro školní rok 2020/2021 bude probíhat pouze elektronicky

Přihlášku stáhnete zde.

Přihlášku vytiskněte, vyplňte a nascanujte a do 30.4. odešlete na mail info@kohoutek-mh.cz

Zda bylo vaše dítě přijato se pak dozvíte do 10.5.2020

Předpokládáme, že přijímat budeme i děti, které v průběhu roku 2020 dovrší věku 2 let.

Bližší info: Jana Šťastná, tel: 724 19 28 19 Celý příspěvek

INFO PRO RODIČE – OŠETŘOVNÉ

Potvrzení o ošetřovném vám nově vytiskneme a potvrdíme. Tím předejdeme kontaktu. Po domluvě bude potvrzení viset u nás na plotě. Zoufalé doby si žádají zoufalé činy! Kdo tedy chce potvrzení, napíše mi do SMS (724 19 28 19) celé jméno dítěte a jeho rodné číslo. Až bude potvrzení připraveno, dám vám vědět (obvykle ještě týž den).

Rodič vyplní část B a donese zaměstnavateli, který potvrdí formulář a odesílá na OSSZ. Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za uplynulých 12 měsíců. Dávka pak činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den (počítají se i svátky a víkendy).

Na ošetřovné máte nárok, pokud jste zaměstnaní (tedy platíte nemocenské připojištění). OSVČ, která se dobrovolně přihlásila k nemocenskému pojištění, nárok na ošetřovné nevzniká. O nároku na dávku rozhoduje příslušná OSSZ. Jsou-li podmínky pro přiznání dávky splněny, je dávka pojištěnci vyplacena a žádné rozhodnutí se pojištěnci nezasílá. Pokud nebyly podmínky pro nárok na ošetřovné splněny, je žadateli zasláno rozhodnutí o zamítnutí žádosti, v jehož odůvodnění jsou důvody zamítnutí specifikovány.

Prosím nekontaktujte mě na školkový mobil a nepište a nevolejte učitelkám. Děkuji!

Jana Šťastná

UZAVŘENÍ KOHOUTKU S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ

Vážení rodiče,

s okamžitou platností se dnes 16.3.2020 z preventivních důvodů kvůli špatné epidemiologické situaci na území ČR uzavírá naše DS Kohoutek (provozovna Ivana Olbrachta 897, 295 01 Mnichovo Hradiště). Prosím, počítejte s uzavřením DS předběžně cca na 1 měsíc.

Na děti bude možné čerpat ošetřovné (v případě, že na ně nepobíráte rodičovský příspěvek a jste zaměstnaní, pro OSVČ se zatím o dávkách nerozhodlo). Potvrzení vám vydáváme my, nikoli dětský lékař! Kvůli potvrzení nás individuálně kontaktujte na tel: 724 19 28 19, domluvíme se na předání.

Formulář stáhnete ZDE.

Nebo přímo vyplníte a vytisknete na tomto odkazu:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd?fbclid=IwAR0k1T4hTooPA3Rpg0VnEJErqrluXhgM_Kkq9tBtgqHVPJVpormP6GnbHZY