Zápis do mateřské školičky KOHOUTEK

Usoužené maminky už nezoufejte. Pokud Vám nevzali ratolest do školky, zkuste tu naší. Otvírat budeme již od září v prostorách nově zrekonstruované bývalé kinokavárny v Mnichově Hradišti. Zápis dětí proběhne v polovině června ve Volnočasovém centru, protože ve školičce dochází k budování malých záchodků a podobně. Kapacita školičky je 20 dětí. Prioritně budou mít přednost dětičky od 3 let. Pokud školičku nezaplníme, je možno umístit i dětičky mladší. Mladší dětičky k nám také mohou chodit třeba jen na pár hodin týdně, kdy si rodiče potřebují něco zařídit nebo jak se lidově říká „na zvykání“.

Budeme hlídací koutek s režimem klasické mateřské školky. Školička KOHOUTEK bude provozována neziskovou organizací. Školkovné chceme udržet co nejnižší a bude pokrývat jen a pouze nájemné za objekt, energie, platy učitelkám. V závislosti na dotacích z města se bude školkovné pohybovat v rozmezí 2-3 tisíce Kč/měsíc. Co nejdříve upřesníme!

Zápis

  • 10.6. 10-12,00 : hlavní místnost Volnočasového centra
  • 12.6. 14,30-16,30 : hlavní místnost Volnočasového centra

V případě nutnosti máme v rezervě ještě termín 19.6. odpoledne.
Neváhejte nás kontaktovat: info@kohoutek-mh.cz, 724 19 28 19

Další květnová beseda…

…tentokrát na téma výživa dětí. Jak se liší mléka pro mimina, kdy přidat do výživy lepek, vejce a podobně? To a mnohem více se dozvíte 15.5. od 10,00 v rámci hraní maminek s dětmi ve Volnočasovém centru.

HiPP je německá rodinná společnost, za kterou stojí dlouhá tradice.
Joseph Hipp byl německý cukrář, který měl velkou rodinu čítající 8 dětí. Jako druhá v pořadí se narodila dvojčátka. Paní Hippová však neměla dostatek mateřského mléka pro obě děti a tak Joseph v roce 1899 zkusil rozdrtit suchary, které pekl v cukrárně a vzniklou sucharovou moučkou obohatil mléko. Dvojčátka se podařilo zasytit a tak přežila.
Josephův syn, Georg Hipp nejprve prodával sucharovou moučku podomním způsobem a v roce 1932 založil vlastní společnost.
V roce 1956 začal Georg Hipp průmyslově vyrábět dětskou výživu ve skleničkách a tím postupně rozšířil sortiment. Georg se začal velmi zajímat o ekologické zemědělství a postupně ho začal začleňovat do výroby.
Georgův syn, Claus Hipp přebral vedení společnosti v roce 1967 a ještě více rozšířil myšlenku ekologického zemědělství.
Dnes je společnost HiPP největším zpracovatelem BIO surovin na světě. BIO je spojeno s označením BIO zemědělství nebo ekologické zemědělství. Jde o takové hospodaření, které bere ohled na přirozené koloběhy a kde je prioritou kvalita.